Werkwijze

Ronteltap Belastingadvies: Laten we afspreken – via het web of in de buurt

In mijn werkwijze doe ik zoveel mogelijk digitaal: E-mail, Skype, het scannen van documenten en het gebruik maken van de Cloud. Handig voor mij en voor u. Ik heb geen kantoor maar in Amsterdam Oost zijn er vele goede plekken om in een gesprek uw belastingvragen door te nemen.

Voor telefonische, Skype of persoonlijke afspraken ben ik beschikbaar overdag en in de avond (tussen 19.30u en 21.30u) 

Let op – algemene voorwaarden

Op de adviezen van Ronteltap Belastingadvies zijn de model algemene voorwaarden van RB van toepassing. Hierin zijn onder andere bepalingen opgenomen over mijn aansprakelijkheid. Met mijn belastingadviezen let ik er op dat ik zo zorgvuldig mogelijk te werk ga. Maar dat garandeert niet dat het altijd goed gaat. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw aangifte, ook al stuur ik die voor u in of volgt u geheel mijn adviezen.

Als u na een gesprek van mijn diensten gebruik wilt maken stel ik een opdrachtovereenkomst op. Daarin neem ik op het tarief, vast of per uur en, als van toepassing, het maximale aantal uur dat ik aan de opdracht werk.

Conform de wet (WWFT) moet ik als belastingadviseur u vragen naar uw identiteitsgegevens en die vastleggen.

Geen eigen software – u houdt toegang tot uw gegevens

Ik heb geen eigen software en maak gebruik van de webapplicaties van de Belastingdienst. Dat geeft het voordeel dat de door de Belastingdienst voor ingevulde gegevens daar al in staan. En u heeft altijd zelf toegang tot uw gegevens.

De machtiging voor de inkomstenbelasting werkt als volgt:

  • Van u heb ik uw BSN-nummer en geboortedatum nodig (ook van uw partner als het om een gezamenlijke aangifte gaat). U geeft mij dus niet uw digiID.
  • Nadat ik de machtiging met bovenstaande gegevens heb aangevraagd, krijgt u thuis (en uw eventuele partner) binnen 5 werkdagen een brief met een machtigingscode. Als u mij de code(s) e-mailt dan kan ik daarmee inloggen in uw gegevens en uiteindelijk de aangifte verzenden.
  • De machtiging betreft alleen de aangifte inkomstenbelasting van 1 belastingjaar.

 

Digitale aanlevering – scannen

Van u ontvang ik de benodigde (belasting)gegevens digitaal. Het liefst via een echte scan. Foto’s van documenten genomen met een telefoontoestel zijn vaak slecht te lezen.

Voor een aangifte inkomstenbelasting kunnen vele zaken relevant zijn. Kijk bijvoorbeeld naar bijgaande checklist van het Register Belastingadviseurs waarbij ik ben aangesloten. Misschien ziet u daar nog iets in staan waar u in eerste instantie niet aan gedacht had.

 

Vertrouwelijkheid – een serieuze zaak

Vanzelfsprekend behandel ik uw persoonlijke belastinggegevens vertrouwelijk en met zorg. Uitgangspunt voor de vertrouwelijkheid is de wettelijk verankerde geheimhoudingsplicht van belastinggegevens. De overtreding daarvan is strafbaar gesteld.