Ronteltap Belastingadvies voor particulieren en ondernemingen

Met inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en nog vele andere belastingen hebben particulieren en ondernemingen in Nederland te maken met de onverzadigbare geldbehoefte van de hun dienende overheid. De eenvoudige belastingzaken zijn u wel duidelijk en de Belastingdienst lukt het steeds beter de digitale burger te bedienen. Bij nieuwe regelgeving en belangrijke gebeurtenissen in uw persoonlijke leven, of met een groeiende onderneming, komen belastingvragen boven het niveau van even de website van de Belastingdienst raadplegen.

Stel uw belastingvraag aan mij!

Wat zijn de belastingregels, hoe vertalen die zich naar uw situatie en zijn er mogelijkheden om de verschuldigde belasting te verlagen? En wat vul ik nu precies waar in, bij welke vraag van de aangifte en hoe organiseer ik de belastingen in mijn administratie? Of hebt u een aanslag ontvangen waar u het niet eens mee bent? Bij al deze zaken kan ik u adviseren en de aangifte of een bezwaarschrift voorbereiden. Waarmee u tijd en mogelijk geld bespaart en risico’s kan beperken.

Ask me a question on Dutch taxes!

Especially for foreigners in the Netherlands, understanding tax law and regulations poses a great challenge. The Belastingdienst has some basic information available on it’s website but hesitates to give information in English through the general helpline (Belastingtelefoon). In my blog I try to give some better idea on how the Dutch tax system works and give you current information that might be helpfull to fulfill your tax duties.

Belastingadvies over gecompliceerde wetgeving

De gemeenschappelijke noemer van nieuwe belastingwetgeving is dat het elke keer gecompliceerder wordt voor de burger en bedrijven. De regeling van de aftrek van de hypotheekrente van uw eigen woning is daarvan een (treurig makend) voorbeeld. Stel u heeft jaren geleden een woning gekocht en u wilt uw woning gaan verbouwen, ook gefinancierd met een hypothecaire lening. Of u gaat verhuizen naar een duurdere woning dan de woning die u achterlaat. Wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting bij deze voorbeelden?  Na de veranderingen in de wetgeving vanaf 2013 voor de aftrekmogelijkheden eigen woning zijn dit soort vragen niet gemakkelijk te beantwoorden.

Administratie voor startende en kleine bedrijven

De basis voor het voldoen aan de verplichtingen voor bedrijven voor de belastingen is een goede financiële administratie. Een goede start is te maken met een Excel dat u naar uw eigen wensen inricht. Wanneer komt het moment dat u beter kunt overstappen naar een van de vele online boekhoudprogramma’s? En misschien heeft u er genoeg van om zelf de vele vereiste vastleggingen te doen en wilt u zich meer concentreren op de kern van uw onderneming. Ik werk samen met een ervaring boekhouder/administrateur en samen kunnen wij u adviseren over de financiële administratie, u periodiek ondersteunen met het doen van uw financiële administratie of uw financiële administratie geheel voor u uitvoeren.

Even voorstellen

Mijn naam is Marc Ronteltap en ik woon in Amsterdam. Ik ben Register Belastingconsulent (zie www.RB.nl) en doe een vervolgopleiding bij de RB voor Belastingadviseur waarmee ik nog beter ingewikkelde belastingvraagstukken tot een oplossing kan brengen. Neem contact op met Ronteltap Belastingadvies via mijn email- of skype-adres om uw vragen voor te leggen.

In mijn blog geef ik uitleg over belastingen, ga ik in op belangrijke ontwikkelingen en soms heb ik iets geheel anders te delen. Dit doe ik meestal in het Engels om de uit het buitenland afkomstige belastingbetaler te bedienen.