Ronteltap Belastingadvies voor particulieren en ondernemingen

Belastingen helder krijgen en de faciliteiten goed gebruiken

Met inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en nog vele andere belastingen hebben particulieren en ondernemingen in Nederland te maken met de onverzadigbare geldbehoefte van de hun dienende overheid. De eenvoudige belastingzaken zijn u wel duidelijk en de Belastingdienst lukt het steeds beter de digitale burger te bedienen. Bij nieuwe regelgeving en belangrijke gebeurtenissen in uw persoonlijke leven, of met een groeiende onderneming, komen belastingvragen boven het niveau van even de website van de Belastingdienst raadplegen.

Administratie voor startende en kleine bedrijven

De basis voor het voldoen aan de verplichtingen voor bedrijven voor de belastingen is een goede financiële administratie. Een goede start is te maken met een Excel dat u naar uw eigen wensen inricht. Wanneer komt het moment dat u beter kunt overstappen naar een van de vele online boekhoudprogramma’s? En misschien heeft u er genoeg van om zelf de vele vereiste vastleggingen te doen en wilt u zich meer concentreren op de kern van uw onderneming. Ik werk samen met een ervaring boekhouder/administrateur en samen kunnen wij u adviseren over de financiële administratie, u periodiek ondersteunen met het doen van uw financiële administratie of uw financiële administratie geheel voor u uitvoeren.

Even voorstellen

Mijn naam is Marc Ronteltap en ik woon in Amsterdam. Ik ben Register Belastingconsulent (zie www.RB.nl) en doe een vervolgopleiding bij de RB voor Belastingadviseur waarmee ik nog beter ingewikkelde belastingvraagstukken tot een oplossing kan brengen. Neem contact op met Ronteltap Belastingadvies via mijn email- of skype-adres om uw vragen voor te leggen.

In mijn blog geef ik uitleg over belastingen, ga ik in op belangrijke ontwikkelingen en soms heb ik iets geheel anders te delen. Dit doe ik meestal in het Engels om de uit het buitenland afkomstige belastingbetaler te bedienen.