Ronteltap Belastingadvies voor particulieren en kleine ondernemingen

Met inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en nog vele andere belastingen hebben particulieren en kleine ondernemingen in Nederland te maken met de onverzadigbare geldbehoefte van de hun dienende overheid. De eenvoudige belastingzaken zijn u wel duidelijk en de Belastingdienst lukt het steeds beter de digitale burger te bedienen. Bij nieuwe regelgeving en belangrijke gebeurtenissen in uw persoonlijke leven, of met een groeiende onderneming, komen belastingvragen boven het niveau van even de website van de Belastingdienst raadplegen.

Wat zijn de belastingregels, hoe vertalen die zich naar uw situatie en zijn er mogelijkheden om de verschuldigde belasting te verlagen? En wat vul ik nu precies waar in, bij welke vraag van de aangifte en hoe organiseer ik de belastingen in mijn administratie? Of hebt u een aanslag ontvangen waar u het niet eens mee bent? Bij al deze zaken kan ik u adviseren en de aangifte of een bezwaarschrift voorbereiden. Waarmee u tijd en mogelijk geld bespaart en risico’s kan beperken.

Stel uw belastingvraag aan mij!

 

Belastingwetgeving staat niet stil

De grote belastinghervorming waar velen op hopen komt er voorlopig niet. Toch zijn er vele grote en kleine veranderingen in de belastingwetgeving die voor u van belang zijn. In het oog springt bijvoorbeeld de nieuwe berekening van rendementen in box 3 vanaf 2017. Een andere belangrijke ontwikkeling, voor de vele ZZP’ers in Amsterdam, is in 2016 het einde van de VAR-verklaring en een nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten. Autobelastingen staan ook niet stil met een regering die tegelijk met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen de belastingopbrengst op peil wil houden. Dat gaat over de BPM, wegenbelasting en de hoge bijtelling voor privé gebruik van auto’s.

Belastingadvies voor gecompliceerde wetgeving

De gemeenschappelijke noemer van nieuwe belastingwetgeving is dat het elke keer gecompliceerder wordt voor de burger en bedrijven. Stel u heeft jaren geleden een woning gekocht en u wilt uw woning gaan verbouwen, ook gefinancierd met een hypothecaire lening. Of u gaat verhuizen naar een duurdere woning dan de woning die u achterlaat. Wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting bij deze voorbeelden?  Na de veranderingen in de wetgeving vanaf 2013 voor de aftrekmogelijkheden eigen woning zijn dit soort vragen niet gemakkelijk te beantwoorden. Ronteltap Belastingadvies kan u hierbij adviseren.

Ronteltap Belastingadvies vanuit Amsterdam Oost

Mijn naam is Marc Ronteltap en ik woon in Amsterdam Oost. Ik ben Register Belastingconsulent (zie www.RB.nl) en doe een vervolgopleiding bij de RB voor Belastingadviseur waarmee ik nog beter ingewikkelde belastingvraagstukken tot een oplossing kan brengen. Neem contact met mij op via mijn email- of skype-adres om uw vragen voor te leggen. Met mijn kennis en ervaring kan ik vele vragen van particulieren en kleine bedrijven over belastingen beantwoorden. Op mijn blog hou ik belangrijke ontwikkelingen in de gaten. Dit doe ik soms in het engels om de uit het buitenland afkomstige belastingbetaler te bedienen.